Projects

homeContents
national international networks of excellence
National
 • 2004-2006. Processing lidar data.
  In Slovene: Obdelava lidarskih podatkov. Principal investigator.

 • 2004-2008. Knowledge technologies.
  In Slovene: Tehnologije znanja.

 • 2000-2003. Pests and diseases in Slovenian forests - Harmfulness of biotic and abiotic factors in the forest. Principal investigator of JSI.
  In Slovene: Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov.

 • 2000-2002. Intelligent data analysis for decision support.
  In Slovene: Inteligentna analiza podatkov za pomoč pri odločanju.

 • 1999-2003. Intelligent data analysis, computational logic and linguistics.
  In Slovene: Inteligentna analiza podatkov, računalniška logika in jezikoslovje.

 • 1998-2001. Knowledge synthesis from data and background knowledge.
  In Slovene: Sinteza znanja iz podatkov in predznanja.

 • 1998-2000. Preservation of endangered species of game and other wild animals. Principal investigator of JSI.
  In Slovene: Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali.

 • 1997-1999. Inductive Logic Programming.
  In Slovene: Induktivno logično programiranje.

 • 1996-2001. Inductive Logic Programming and Knowledge Discovery in Ecological Databases. Principal investigator.
  In Slovene: Induktivno logično programiranje in odkrivanje znanja v ekoloških bazah podatkov.

 • 1995-1997. Evolutionary Computation in Optimization and System Identification.
  In Slovene: Evolucijsko računanje v optimizaciji in identifikaciji sistemov.

 • 1995-1997. Analysis of clinical databases and synthesis of medical knowledge.
  In Slovene: Analiza kliničnih baz in sinteza medicinskega znanja.

 • 1992-1994. Automated knowledge synthesis.
  In Slovene: Sinteza znanja iz podatkov.

 • 1991-1994. Knowledge engineering.
  In Slovene: Inženiring znanja.

 • 1991-1993. Expert systems - knowledge-based systems.
  In Slovene: Ekspertni sistemi - sistemi znanja.

 • 1989-1992. Information systems and artificial intelligence.
  In Slovene: Informacijski sistemi in umetna inteligenca.

 • 1989-1992. Expert systems in medicine.
  In Slovene: Ekspertni sistemi v medicini.InternationalNetworks of excellence